Oklahoma City, OK 2003
next
Another view
Previous Next